Välkommen till ditt nya skyltsystem för avfallssortering

Den 1 juli 2020 lanserade Avfall Sverige ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering. De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi. På denna sida kan du läsa mer om systemet samt ladda ner allt material. 

 

Ett nordiskt samarbete

Det nya systemet är utvecklat i samarbete med Avfall Sveriges systerorganisationer i de nordiska länderna. Ursprunget är danskt. Under 2017 lanserade Dansk Affaldsforening ett gemensamt frivilligt så kallat piktogramsystem. Systemet kommer inom kort att tillgängliggöras i hela Norden och har redan börjat användas i Norge och Island, utöver Danmark. Finland ligger i startgroparna.