Användarmanual

I användarmanualen hittar du information om hur skyltsystemet ska användas, färger, typsnitt och också flera exempel på anpassningar av systemet.

Det svenska skyltsystemet för avfallssortering är uppdelat i en del för hushållsnära insamling och en del för återvinningscentraler.

Hushållsnära insamling

Skyltarna för hushållsnära insamling är uppdelade i tio fraktionskategorier som vardera har en egen kategorifärg kopplad till sig. Vissa av dessa fraktioner samlas också in via återvinningsstationer och på stan. De tio fraktionskategorierna inom skyltsystemet för hushållsnära insamling innefattar 18 symboler som vardera består av tre element: färg, ikon och fraktionsnamn.

Här hittar du ikoner för:

 • Trädgårdsavfall (fler ikoner finns för återvinningscentraler)
 • Matavfall (fler ikoner finns för återvinningscentraler)
 • Glasförpackningar
 • Papper
 • Pappersförpackningar
 • Elavfall (fler ikoner finns för återvinningscentraler)
 • Farligt avfall (fler ikoner finns för återvinningscentraler)
 • Plastförpackningar
 • Metall
 • Restavfall 

Återvinningscentraler

Skyltarna för återvinningscentraler är uppdelade i tolv fraktionskategorier som vardera har en egen kategorifärg kopplad till sig. Vissa av dessa fraktioner samlas också in via hushålls- nära insamling och på stan’. De tolv fraktionskategorierna inom skyltsystemet för återvinningscentraler innefattar 83 symboler som vardera består av tre element: färg, ikon och fraktionsnamn.

Här hittar du ikoner för:

 • Trädgårdsavfall
 • Matfett
 • Återbruk
 • Glas
 • Papper
 • Byggavfall
 • Kartong
 • Elavfall
 • Farligt avfall
 • Plast
 • Metall
 • Restavfall